De 4 meest gestelde vragen over oplossingen versterken het broeikaseffect.

 1. Wat zorgt voor een versterkt broeikaseffect?
 2. Wat kun jij doen tegen het versterkte broeikaseffect Bedenk drie dingen die jij kunt veranderen in jouw leven?
 3. Wat kunnen we doen om het milieu te beschermen?
 4. Wat kun je zelf doen tegen CO2 uitstoot?

Wat zorgt voor een versterkt broeikaseffect?

Het broeikaseffect wordt versterkt door de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide, methaan, lachgas en stikstofoxide. Deze gassen absorberen warmte uit de zon en houden deze vast in de atmosfeer, waardoor de temperaturen op aarde stijgen.

Wat kun jij doen tegen het versterkte broeikaseffect Bedenk drie dingen die jij kunt veranderen in jouw leven?

 1. Kies voor energiezuinige apparaten, zoals LED-verlichting, energiezuinige koelkasten en wasmachines.
 2. Kies voor duurzame stroombronnen zoals zonne-energie en windenergie in plaats van fossiele brandstoffen.
 3. Verminder je afval door minder te kopen en meer te hergebruiken. Probeer ook je afval te composteren of aan te bieden aan een recyclingbedrijf om het afval te verminderen dat naar de stortplaats gaat.

Wat kunnen we doen om het milieu te beschermen?

 1. Verminder het gebruik van fossiele brandstoffen en vervang ze door hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, windenergie en waterkracht.
 2. Verminder het gebruik van plastic door meer hervulbare producten te kopen en minder plastic afval te produceren.
 3. Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door energiebesparing, zoals het vervangen van oude apparaten door energiezuinige modellen en het verminderen van het gebruik van auto’s door openbaar vervoer te gebruiken.
 4. Plant bomen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de bodemstructuur te behouden.
 5. Vermijd pesticiden en herbiciden bij het tuinieren om de bodemstructuur en de waterkwaliteit te beschermen.
 6. Voorkom verspilling door minder water, voedsel, energie en andere grondstoffen te verbruiken.

Wat kun je zelf doen tegen CO2 uitstoot?

 1. Kies voor een energiezuinig huis: investeer in energiebesparende apparatuur zoals LED-verlichting, zonnepanelen, dubbel glas en goede isolatie.
 2. Kies voor een energiezuinig vervoersmiddel: koop een auto met lage CO2-uitstoot, kies voor het openbaar vervoer of fiets naar je bestemming.
 3. Koop lokaal en kies voor duurzame producten: koop lokaal geproduceerde producten om transportkosten te vermijden en kies voor duurzame producten die minder milieuvervuilend zijn.
 4. Verminder je afval: hergebruik wat je kan en sorteer je afval om recycling te bevorderen.
 5. Eet minder vlees: de veeteelt is een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot, dus door minder vlees te eten help je om de uitstoot te verminderen.