De 5 meest gestelde vragen over het milieuvocabulaire

 1. Wat is het doel van een milieu woordenboek?
 2. Wat zijn de belangrijkste termen in een milieu woordenboek?
 3. Waar kan ik een milieu woordenboek vinden?
 4. Hoe kan ik mijn kennis over milieuthema’s vergroten met behulp van een milieuwoordeboek?
 5. Welke bronnen worden gebruikt bij het samenstellen van een milieuwoordeboek?

Wat is het doel van een milieu woordenboek?

Een milieuwoordenboek is een referentiebron voor mensen die meer willen weten over milieuthema’s. Het bevat definities van milieu-gerelateerde termen, evenals informatie over verschillende milieuproblemen en manieren waarop ze kunnen worden aangepakt. Het kan ook verwijzingen naar relevante wetgeving, best practices en andere bronnen bevatten. Het doel van een milieuwoordenboek is om mensen te helpen hun kennis over milieuthema’s te vergroten, zodat ze beter in staat zijn om effectieve oplossingen te vinden voor milieuproblemen.

Wat zijn de belangrijkste termen in een milieu woordenboek?

 1. Duurzaamheid: het vermogen om duurzame milieudoelstellingen te bereiken door middel van economische, sociale en ecologische balans.
 2. Milieubeleid: een reeks regels, wetten en praktijken die bedoeld zijn om het milieu te beschermen en te verbeteren.
 3. Emissies: de hoeveelheid stoffen die worden uitgestoten in de lucht, zoals koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx).
 4. Energieverbruik: de hoeveelheid energie die nodig is om een bepaalde activiteit uit te voeren, zoals het verwarmen van een gebouw of het aandrijven van een machine.
 5. Recycling: het proces waarbij afval wordt hergebruikt in plaats van weggegooid.
 6. Waterkwaliteit: de mate waarin water schoon is en geschikt is voor menselijk gebruik of consumptie door wilde dieren.
 7. Biodiversiteit: de verscheidenheid aan plant- en diersoorten binnen een bepaald gebied of ecosystem.

Waar kan ik een milieu woordenboek vinden?

Er zijn verschillende online milieuwoordenboeken beschikbaar. Een voorbeeld is het Milieuwoordenboek van de Verenigde Naties, dat meer dan 2000 milieuterm en -concepten bevat. Het woordenboek is gratis te raadplegen via de website van de VN.

Hoe kan ik mijn kennis over milieuthema’s vergroten met behulp van een milieuwoordeboek?

Een milieuwoordeboek is een handig hulpmiddel om je kennis over milieuthema’s te vergroten. Het bevat een grote verscheidenheid aan termen en definities die je kunnen helpen bij het begrijpen van milieuthema’s. Je kunt het woordeboek gebruiken om de betekenis van milieubegrippen te begrijpen, om informatie over verschillende milieuthema’s te verkrijgen en om je kennis over milieuwetgeving en -beleid te vergroten.

Welke bronnen worden gebruikt bij het samenstellen van een milieuwoordeboek?

 1. Officiële milieuwoordenlijsten van overheidsinstellingen zoals het US Environmental Protection Agency.
 2. Woordenboeken over milieusupport, zoals de Oxford Dictionary of Environment and Conservation.
 3. Wetenschappelijke publicaties over milieuthema’s, zoals tijdschriftenartikelen en boeken.
 4. Online bronnen, zoals websites van organisaties die zich bezighouden met milieuonderzoek en -beleid.