Duurzaam ondernemen is een term die steeds vaker voorkomt. Maar wat betekent duurzaam ondernemen nu eigenlijk?

Duurzaam ondernemen is een manier van zakendoen waarbij rekening wordt gehouden met de impact van de onderneming op het milieu, de maatschappij en de economie. Het gaat erom dat bedrijven niet alleen winst maken, maar ook bijdragen aan een duurzame toekomst.

Een duurzame onderneming houdt bijvoorbeeld rekening met het verminderen van de CO2-uitstoot, het gebruik van duurzame grondstoffen en energiebronnen, het verminderen van afval en het stimuleren van een gezonde werkomgeving voor werknemers.

Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen milieubewust zakendoen. Het gaat ook om sociale aspecten zoals eerlijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers en respect voor mensenrechten in de hele toeleveringsketen.

Economische aspecten spelen ook een rol bij duurzaam ondernemen. Een duurzame onderneming houdt bijvoorbeeld rekening met de lange termijn impact van hun activiteiten op de economie en investeert in innovatie om zo te blijven groeien op een duurzame manier.

Duurzaamheid is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor bedrijven zelf. Door bewust te zijn van hun impact op mens en milieu, kunnen bedrijven hun reputatie verbeteren en nieuwe markten aanspreken die steeds meer belang hechten aan duurzaamheid.

Kortom, duurzaam ondernemen is een manier van zakendoen waarbij bedrijven rekening houden met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en economie. Het gaat om het vinden van een balans tussen winst maken en bijdragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

 

8 veelgestelde vragen over duurzaam ondernemen in België

 1. Wat is duurzaam ondernemen?
 2. Hoe kan ik mijn bedrijf duurzamer maken?
 3. Wat zijn de voordelen van duurzaam ondernemen?
 4. Waarom is het belangrijk om duurzaam te ondernemen?
 5. Welke stappen moet je nemen om een duurzame bedrijfsvoering te implementeren?
 6. Welke wet- en regelgeving geldt er voor duurzaam ondernemen in België?
 7. Hoe meet en verantwoord je de resultaten van je maatregelen voor duurzaamheid?
 8. Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan het invoeren van maatregelen voor duurzaamheid binnen een bedrijf?

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen is een manier van zakendoen waarbij bedrijven rekening houden met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en economie. Het gaat om het vinden van een balans tussen winst maken en bijdragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Een duurzame onderneming houdt bijvoorbeeld rekening met het verminderen van de CO2-uitstoot, het gebruik van duurzame grondstoffen en energiebronnen, het verminderen van afval en het stimuleren van een gezonde werkomgeving voor werknemers. Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen milieubewust zakendoen. Het gaat ook om sociale aspecten zoals eerlijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers en respect voor mensenrechten in de hele toeleveringsketen.

Economische aspecten spelen ook een rol bij duurzaam ondernemen. Een duurzame onderneming houdt bijvoorbeeld rekening met de lange termijn impact van hun activiteiten op de economie en investeert in innovatie om zo te blijven groeien op een duurzame manier.

Duurzaamheid is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor bedrijven zelf. Door bewust te zijn van hun impact op mens en milieu, kunnen bedrijven hun reputatie verbeteren en nieuwe markten aanspreken die steeds meer belang hechten aan duurzaamheid.

Hoe kan ik mijn bedrijf duurzamer maken?

Er zijn verschillende manieren waarop je jouw bedrijf duurzamer kunt maken. Hieronder vind je enkele tips:

 1. Verminder energieverbruik: Door het verminderen van energieverbruik kan je niet alleen kosten besparen, maar ook bijdragen aan een beter milieu. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van LED-verlichting, de installatie van zonnepanelen of het uitschakelen van apparatuur buiten werktijden.
 2. Gebruik duurzame materialen: Kies voor duurzame materialen die minder belastend zijn voor het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van gerecycleerde materialen of FSC-gecertificeerd hout.
 3. Verklein de ecologische voetafdruk: Probeer de impact op het milieu te minimaliseren door bijvoorbeeld te kiezen voor milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen of door transport zo efficiënt mogelijk te organiseren.
 4. Stimuleer duurzaam gedrag bij werknemers: Betrek je werknemers bij jouw visie op duurzaamheid en moedig hen aan om ook thuis duurzaam te leven. Je kan bijvoorbeeld fietsvergoedingen aanbieden, een carpoolprogramma opzetten of afval scheiden op kantoor.
 5. Werk samen met leveranciers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen: Vraag naar de herkomst van producten en diensten en kies voor leveranciers die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 6. Meet de impact van jouw bedrijf: Door de impact van jouw bedrijf te meten, kan je zien waar nog verbetering mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld door een CO2-voetafdruk te berekenen of door het monitoren van water- en energieverbruik.

Door deze tips toe te passen, kan je jouw bedrijf duurzamer maken en bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Wat zijn de voordelen van duurzaam ondernemen?

Er zijn verschillende voordelen van duurzaam ondernemen, zowel voor het bedrijf zelf als voor de maatschappij en het milieu. Hieronder worden enkele belangrijke voordelen beschreven:

 1. Kostenbesparing: Duurzaam ondernemen kan leiden tot kostenbesparing op de lange termijn. Bijvoorbeeld door het verminderen van energie- en grondstofverbruik, het minimaliseren van afval en het optimaliseren van productieprocessen.
 2. Concurrentievoordeel: Steeds meer consumenten hechten waarde aan duurzaamheid bij hun aankopen. Door duurzaam te ondernemen kan een bedrijf zich onderscheiden van concurrenten die minder aandacht besteden aan duurzaamheid.
 3. Verbeterde reputatie: Een bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid kan rekenen op een betere reputatie bij klanten, werknemers en investeerders. Dit kan leiden tot meer loyaliteit, betrokkenheid en vertrouwen.
 4. Risicobeheersing: Door rekening te houden met de impact van hun activiteiten op mens en milieu, kunnen bedrijven risico’s verminderen zoals boetes, negatieve publiciteit of schadeclaims.
 5. Bijdrage aan een betere wereld: Door bij te dragen aan een duurzame toekomst draagt een bedrijf bij aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

Kortom, duurzaam ondernemen heeft niet alleen voordelen voor het milieu en de maatschappij, maar ook voor het bedrijf zelf. Door te investeren in duurzaamheid kunnen bedrijven kosten besparen, zich onderscheiden van concurrenten, hun reputatie verbeteren, risico’s verminderen en bijdragen aan een betere wereld.

Waarom is het belangrijk om duurzaam te ondernemen?

Duurzaam ondernemen is belangrijk omdat het bijdraagt aan een betere toekomst voor ons allemaal. Hier zijn enkele redenen waarom duurzaam ondernemen zo belangrijk is:

 1. Bescherming van het milieu: Duurzaam ondernemen houdt rekening met de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu. Door duurzame praktijken te implementeren, zoals verminderde CO2-uitstoot en gebruik van hernieuwbare energiebronnen, kunnen bedrijven helpen om de klimaatverandering te vertragen en de natuurlijke hulpbronnen te behouden.
 2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de samenleving waarin ze actief zijn. Duurzaam ondernemen betekent dat bedrijven niet alleen winst maken, maar ook bijdragen aan sociale doelen zoals eerlijke arbeidsvoorwaarden en respect voor mensenrechten in hun toeleveringsketen.
 3. Kostenbesparing: Duurzame praktijken kunnen ook kostenbesparend zijn voor bedrijven. Bijvoorbeeld, door energie-efficiënte technologieën te gebruiken, kunnen bedrijven hun energierekeningen verlagen en tegelijkertijd hun CO2-uitstoot verminderen.
 4. Concurrentievoordeel: Steeds meer consumenten geven de voorkeur aan duurzame producten en diensten. Door duurzaam te ondernemen, kunnen bedrijven zich differentiëren van hun concurrenten en nieuwe markten aanspreken die steeds meer belang hechten aan duurzaamheid.
 5. Toekomstbestendigheid: Door duurzame praktijken te implementeren, kunnen bedrijven zich beter voorbereiden op toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering en schaarste van natuurlijke hulpbronnen. Dit kan hen helpen om hun bedrijfsmodel te versterken en hun toekomstige succes te waarborgen.

Kortom, duurzaam ondernemen is essentieel voor het behoud van onze planeet en het creëren van een rechtvaardigere samenleving. Bedrijven die duurzaamheid in hun bedrijfsmodel integreren, kunnen niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar ook profiteren van voordelen zoals kostenbesparing en concurrentievoordeel.

Welke stappen moet je nemen om een duurzame bedrijfsvoering te implementeren?

Als je een duurzame bedrijfsvoering wilt implementeren, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen. Hieronder vind je een aantal belangrijke stappen:

 1. Analyseer je huidige bedrijfsvoering: Om te weten waar je verbeteringen kunt aanbrengen, is het belangrijk om eerst te analyseren wat de huidige impact van je bedrijf is op mens en milieu. Daarbij kun je bijvoorbeeld kijken naar energieverbruik, afvalverwerking en de productieketen.
 2. Stel duurzaamheidsdoelstellingen op: Op basis van de analyse kun je vervolgens doelstellingen opstellen die gericht zijn op het verminderen van de impact van je bedrijf op mens en milieu. Deze doelstellingen moeten meetbaar en haalbaar zijn.
 3. Implementeer duurzame maatregelen: Om de doelstellingen te behalen, moet je duurzame maatregelen implementeren in je bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te nemen, duurzame grondstoffen te gebruiken of afval te verminderen.
 4. Betrek medewerkers en stakeholders: Een duurzame bedrijfsvoering kan alleen succesvol zijn als alle medewerkers betrokken zijn bij het proces. Zorg daarom voor bewustwording en betrokkenheid bij medewerkers en andere stakeholders zoals leveranciers en klanten.
 5. Meet de resultaten: Om te weten of de duurzame maatregelen effect hebben, is het belangrijk om regelmatig de resultaten te meten. Op basis daarvan kun je bijsturen en nieuwe doelstellingen opstellen.
 6. Blijf innoveren: Duurzaamheid is een continu proces. Blijf daarom innoveren en zoek naar nieuwe manieren om de impact van je bedrijf op mens en milieu te verminderen.

Door deze stappen te volgen, kun je een duurzame bedrijfsvoering implementeren die niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de reputatie en het succes van je bedrijf op de lange termijn.

Welke wet- en regelgeving geldt er voor duurzaam ondernemen in België?

In België gelden verschillende wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op duurzaam ondernemen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 1. Klimaatwet: De Belgische klimaatwet legt vast dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 35% moet verminderen ten opzichte van 2005. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die bijvoorbeeld veel CO2 uitstoten en verplicht hen om maatregelen te nemen om hun uitstoot te verminderen.
 2. Energieprestatiecertificaten (EPC): Bedrijfsgebouwen moeten in België beschikken over een EPC, wat aangeeft hoe energiezuinig het gebouw is. Dit is verplicht bij verkoop of verhuur van het pand.
 3. Milieuvergunning: Bedrijven die activiteiten uitoefenen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, hebben een milieuvergunning nodig om deze activiteiten te mogen uitvoeren. Deze vergunning wordt afgeleverd door de betreffende gewestelijke overheid.
 4. Verpakkingen: Bedrijven die producten op de markt brengen, moeten voldoen aan de Belgische wetgeving inzake verpakkingen en verpakkingsafval. Zo moeten zij bijvoorbeeld zorgen voor gescheiden inzameling en recyclage van verpakkingen.
 5. Sociale wetgeving: Ook op sociaal vlak geldt er wet- en regelgeving waar bedrijven rekening mee moeten houden, zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsduur en gelijke behandeling van werknemers.

Het is belangrijk voor bedrijven om op de hoogte te zijn van deze wet- en regelgevingen en hieraan te voldoen. Zo kunnen zij niet alleen bijdragen aan een duurzame toekomst, maar ook voorkomen dat zij boetes of andere sancties opgelegd krijgen.

Hoe meet en verantwoord je de resultaten van je maatregelen voor duurzaamheid?

Het meten en verantwoorden van de resultaten van duurzaamheidsmaatregelen is essentieel om te bepalen of deze maatregelen effectief zijn en om te laten zien aan belanghebbenden dat er daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid. Hieronder volgen enkele stappen die je kunt nemen om de resultaten van je maatregelen voor duurzaamheid te meten en verantwoorden:

 1. Stel meetbare doelen: Begin met het stellen van duidelijke en meetbare doelen voor je duurzaamheidsinitiatieven. Dit kan bijvoorbeeld zijn het verminderen van CO2-uitstoot, het verminderen van afval of het verhogen van het percentage duurzame energie dat wordt gebruikt.
 2. Meet regelmatig: Meet regelmatig de voortgang ten opzichte van deze doelen. Dit kan worden gedaan door middel van monitoring- en rapportagesystemen, zoals energiemeters of afvalrapportages.
 3. Analyseer de gegevens: Analyseer de gegevens die zijn verzameld om te bepalen of de gestelde doelen worden bereikt. Als dit niet het geval is, kan dit betekenen dat er aanpassingen nodig zijn in de strategieën of maatregelen.
 4. Communiceer over de resultaten: Communiceer over de resultaten naar belanghebbenden, zoals werknemers, klanten, investeerders en andere stakeholders. Dit kan via rapportages, websites of andere communicatiemiddelen.
 5. Verbeter continu: Blijf continu verbeteren en innoveren om de duurzaamheidsdoelen te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van nieuwe technologieën of door samenwerking met andere bedrijven of organisaties.

Het meten en verantwoorden van de resultaten van duurzaamheidsmaatregelen is een doorlopend proces dat vraagt om betrokkenheid en inzet van alle belanghebbenden. Door regelmatig te meten, analyseren en communiceren over de voortgang, kunnen bedrijven hun duurzaamheidsinitiatieven verbeteren en laten zien dat ze serieus zijn over het creëren van een duurzame toekomst.

Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan het invoeren van maatregelen voor duurzaamheid binnen een bedrijf?

De kosten die verbonden zijn aan het invoeren van maatregelen voor duurzaamheid binnen een bedrijf kunnen variëren afhankelijk van de specifieke maatregelen die worden genomen en de omvang van het bedrijf. Hieronder staan enkele mogelijke kosten die bedrijven kunnen tegenkomen bij het invoeren van duurzame maatregelen:

 1. Investeringen in duurzame technologieën: Dit omvat bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, windmolens, warmtepompen, LED-verlichting of andere energie-efficiënte apparatuur. Hoewel deze investeringen op de korte termijn kosten met zich meebrengen, kunnen ze op de lange termijn leiden tot besparingen op energierekeningen en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
 2. Training en opleiding: Het is belangrijk dat werknemers goed opgeleid zijn over duurzaamheid en hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzamer bedrijf. Dit kan betekenen dat er extra training nodig is voor werknemers of dat er nieuwe functies gecreëerd moeten worden binnen het bedrijf.
 3. Certificeringen: Bedrijven kunnen ervoor kiezen om zich te laten certificeren als duurzaam of milieuvriendelijk door organisaties zoals B Corp of ISO 14001. Dit kan echter gepaard gaan met kosten voor audits en andere certificeringsprocessen.
 4. Veranderingen in processen: Het kan zijn dat er veranderingen in processen nodig zijn om duurzame doelstellingen te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er nieuwe procedures moeten worden ingevoerd voor afvalbeheer, recycling of het gebruik van duurzame materialen.
 5. Marketing en communicatie: Bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, willen dit vaak ook uitdragen naar klanten en stakeholders. Dit kan leiden tot extra kosten voor marketing- en communicatieactiviteiten om de boodschap over te brengen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat hoewel er kosten verbonden zijn aan het invoeren van duurzame maatregelen, deze op de lange termijn vaak kunnen leiden tot besparingen en voordelen voor bedrijven. Het is daarom belangrijk om een kosten-batenanalyse uit te voeren voordat u besluit welke maatregelen u wilt invoeren.