Wat gebeurt er als de aarde 2 graden opwarmt? De 4 meest gestelde vragen.

  1. Hoe sterk is het zeeniveau de afgelopen 25 jaar gestegen?
  2. Hoe werkt het broeikaseffect?
  3. Hoeveel warmt de aarde op per jaar?
  4. Wat is het versterkt broeikaseffect?

Hoe sterk is het zeeniveau de afgelopen 25 jaar gestegen?

Het zeeniveau is de afgelopen 25 jaar gemiddeld 3,2 mm per jaar gestegen. Dit komt neer op een stijging van ongeveer 80 cm.

Hoe werkt het broeikaseffect?

Het broeikaseffect is een natuurlijk proces waarbij de aarde warmte absorbeert en deze warmte vervolgens weer uitstraalt. Het begint met zonlicht dat op de aarde schijnt. Een deel van dit licht wordt weerkaatst door wolken, maar het grootste deel wordt geabsorbeerd door het oppervlak van de aarde. Deze energie wordt omgezet in warmte, waardoor het oppervlak van de aarde warmer wordt. Een klein deel van deze warmte wordt teruggekaatst naar de ruimte, maar het grootste deel blijft in onze atmosfeer hangen. Dit verwarmde gas vormt een soort ‘deken’ rondom onze planeet, waardoor er minder warmte naar buiten kan ontsnappen. Hierdoor stijgt het temperatuurniveau op aarde en ontstaat er een broeikaseffect.

Hoeveel warmt de aarde op per jaar?

De aarde warmt elk jaar ongeveer 0,6 Watt per vierkante meter op. Dit is gelijk aan ongeveer 1,9 miljard kilowattuur (kWh) energie per jaar.

Wat is het versterkt broeikaseffect?

Het versterkte broeikaseffect is een versnelling van de opwarming van de aarde door middel van stikstofdioxide, methaan en andere broeikasgassen die worden uitgestoten door menselijke activiteiten. Deze gassen absorberen warmte uit de zon en verhinderen dat het warmteverlies naar de ruimte. Hierdoor wordt de aarde warmer dan normaal, wat leidt tot een reeks van klimaatveranderingseffecten zoals extreme weersomstandigheden, zeespiegelstijging en het smelten van gletsjers.