Teruglevering van energie: een duurzame stap naar de toekomst

Duurzaamheid en energietransitie zijn termen die steeds vaker in het nieuws opduiken. De urgentie om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en over te stappen op hernieuwbare energiebronnen wordt steeds groter. Een belangrijk onderdeel van deze transitie is de teruglevering van energie.

Maar wat houdt teruglevering van energie precies in? Kort gezegd is het de mogelijkheid voor huishoudens en bedrijven om zelf opgewekte elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van zonnepanelen of windturbines.

Teruglevering biedt verschillende voordelen. Ten eerste draagt het bij aan een duurzame samenleving. Door zelf opgewekte groene energie terug te leveren, wordt de vraag naar fossiele brandstoffen verminderd en de CO2-uitstoot gereduceerd. Dit helpt om klimaatverandering tegen te gaan en een schonere toekomst voor volgende generaties te waarborgen.

Daarnaast kan teruglevering ook financiële voordelen met zich meebrengen. Wanneer huishoudens of bedrijven meer elektriciteit produceren dan ze verbruiken, wordt het overschot aan energie teruggeleverd aan het net. In veel gevallen wordt deze elektriciteit verrekend met de eigen verbruikskosten, waardoor er bespaard kan worden op de energierekening.

Om gebruik te kunnen maken van teruglevering is het belangrijk om te beschikken over een zogenaamde ‘slimme meter’. Deze meter registreert de hoeveelheid elektriciteit die wordt teruggeleverd en verbruikt. Op basis van deze gegevens kan de energieleverancier de juiste verrekening maken.

Het is ook goed om te weten dat de mogelijkheid tot teruglevering wettelijk is vastgelegd. In België zijn er regels en voorschriften opgesteld om ervoor te zorgen dat teruglevering eerlijk en transparant verloopt. Zo moeten energieleveranciers een vergoeding betalen voor de energie die wordt teruggeleverd, en zijn ze verplicht om duidelijke informatie te verstrekken aan hun klanten.

Teruglevering van energie is dus een belangrijke stap in de overgang naar een duurzame toekomst. Het stelt huishoudens en bedrijven in staat om actief bij te dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot en biedt tegelijkertijd financiële voordelen. Met de juiste infrastructuur en regelgeving kunnen we samen werken aan een groenere wereld waarin we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.

 

7 Veelgestelde Vragen over Teruglevering van Energie

 1. Wat is teruglevering van energie?
 2. Hoe werkt teruglevering van energie?
 3. Waarom zou ik terugleveren van energie overwegen?
 4. Wat zijn de voordelen van teruglevering van energie?
 5. Welke kosten zijn verbonden aan het terugleveren van energie?
 6. Welke apparaten kunnen gebruikmaken van teruglevering van energie?
 7. Is er een limiet aan hoeveel energie je kan terug leveren naar het netwerk?

Wat is teruglevering van energie?

Teruglevering van energie, ook wel bekend als energie-teruglevering of netto-metering, is het proces waarbij huishoudens of bedrijven zelf opgewekte elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dit gebeurt meestal via hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen of windturbines.

Wanneer een gebouw met zonnepanelen bijvoorbeeld meer elektriciteit produceert dan nodig is voor het eigen verbruik, wordt het overschot aan energie teruggevoerd naar het elektriciteitsnet. Dit gebeurt meestal via een bidirectionele meter, ook wel een slimme meter genoemd, die de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit registreert.

Het concept van teruglevering is gebaseerd op de gedachte dat huishoudens en bedrijven zelfvoorzienend kunnen zijn in hun energiebehoeften en tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid. Door groene energie terug te leveren aan het net, wordt de vraag naar fossiele brandstoffen verminderd en wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. Dit draagt bij aan de overgang naar een duurzame samenleving en helpt klimaatverandering tegen te gaan.

Teruglevering van energie kan ook financiële voordelen met zich meebrengen. In veel landen en regio’s wordt de teruggeleverde elektriciteit verrekend met de eigen verbruikskosten. Dit betekent dat huishoudens of bedrijven kunnen besparen op hun energierekening door zelf opgewekte energie te gebruiken en het overschot terug te leveren.

Het proces van teruglevering kan variëren afhankelijk van de regio en de wetgeving. In sommige gevallen wordt het overschot aan elektriciteit tegen een vast tarief vergoed door de energieleverancier, terwijl in andere gevallen een variabele vergoeding wordt toegepast. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke regels en voorschriften met betrekking tot teruglevering in uw land of regio.

Al met al biedt teruglevering van energie huishoudens en bedrijven de mogelijkheid om actief bij te dragen aan duurzaamheid, financiële voordelen te behalen en een stap te zetten richting een groenere toekomst.

Hoe werkt teruglevering van energie?

Teruglevering van energie is een proces dat mogelijk wordt gemaakt door de installatie van zonnepanelen, windturbines of andere vormen van decentrale energieopwekking. Hier is een stapsgewijze uitleg van hoe het werkt:

 1. Energieopwekking: Huishoudens of bedrijven wekken elektriciteit op met behulp van zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen. Deze bronnen zetten zonlicht, wind of andere natuurlijke hulpbronnen om in elektrische energie.
 2. Eigen verbruik: De opgewekte elektriciteit wordt allereerst gebruikt om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Dit betekent dat de apparaten en verlichting in huis of het bedrijf worden gevoed door de zelf opgewekte stroom.
 3. Overschot aan energie: Als er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan er op dat moment wordt verbruikt, ontstaat er een overschot aan energie. Dit overschot kan worden teruggestuurd naar het elektriciteitsnet.
 4. Slimme meter: Een slimme meter registreert hoeveel elektriciteit er wordt teruggeleverd aan het net. Deze meter houdt bij hoeveel stroom er wordt geproduceerd en hoeveel er wordt verbruikt.
 5. Terugleververgoeding: De teruggeleverde elektriciteit wordt vergoed door de energieleverancier volgens de wettelijk vastgestelde tarieven voor teruglevering. Dit kan variëren afhankelijk van het land en de regio waarin je je bevindt.
 6. Verrekening: De energieleverancier verrekent de teruggeleverde elektriciteit met de eigen verbruikskosten van de huishoudens of bedrijven. Dit betekent dat het overschot aan energie wordt afgetrokken van de totale energierekening.

Het is belangrijk op te merken dat het proces van teruglevering kan verschillen afhankelijk van het land en de specifieke regelgeving. Het is raadzaam om contact op te nemen met een lokale energieleverancier of installateur voor gedetailleerde informatie over hoe teruglevering van energie in jouw specifieke situatie werkt.

Waarom zou ik terugleveren van energie overwegen?

Er zijn verschillende redenen waarom het overwegen van teruglevering van energie de moeite waard kan zijn:

 1. Duurzaamheid: Teruglevering van energie stelt u in staat om actief bij te dragen aan een duurzame samenleving. Door zelf opgewekte groene energie terug te leveren, vermindert u de vraag naar fossiele brandstoffen en draagt u bij aan het verminderen van CO2-uitstoot. Dit helpt om klimaatverandering tegen te gaan en een schonere toekomst voor volgende generaties te waarborgen.
 2. Financiële voordelen: Teruglevering kan ook financiële voordelen met zich meebrengen. Wanneer uw zonnepanelen of windturbines meer elektriciteit produceren dan u verbruikt, wordt het overschot aan energie teruggeleverd aan het net. In veel gevallen wordt deze elektriciteit verrekend met uw eigen verbruikskosten, waardoor u kunt besparen op uw energierekening.
 3. Onafhankelijkheid: Door zelf energie op te wekken en terug te leveren, vergroot u uw onafhankelijkheid van traditionele energieleveranciers. U bent minder afhankelijk van de schommelende prijzen van fossiele brandstoffen en kunt profiteren van de stabiliteit en voorspelbaarheid van uw eigen groene energieproductie.
 4. Stimulering van hernieuwbare energie: Door gebruik te maken van teruglevering stimuleert u de groei en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie. U draagt bij aan de vraag naar groene energie en stimuleert zo investeringen in duurzame energieprojecten.
 5. Maatschappelijke betrokkenheid: Teruglevering van energie is een manier om actief deel te nemen aan de energietransitie en uw steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst. Het laat zien dat u zich bewust bent van de impact van uw energieverbruik en bereid bent om actie te ondernemen.

Het overwegen van teruglevering van energie biedt dus niet alleen voordelen op het gebied van duurzaamheid, maar ook financiële voordelen, onafhankelijkheid, stimulering van hernieuwbare energie en maatschappelijke betrokkenheid. Het kan een positieve stap zijn richting een groenere toekomst voor zowel uzelf als voor de samenleving als geheel.

Wat zijn de voordelen van teruglevering van energie?

Teruglevering van energie biedt verschillende voordelen, zowel op het gebied van duurzaamheid als financieel. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

 1. Duurzaamheid: Teruglevering van energie draagt bij aan een duurzame samenleving. Door zelf opgewekte groene energie terug te leveren, wordt de vraag naar fossiele brandstoffen verminderd. Dit helpt om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan.
 2. Kostenbesparing: Teruglevering kan financiële voordelen met zich meebrengen. Wanneer huishoudens of bedrijven meer elektriciteit produceren dan ze verbruiken, wordt het overschot aan energie teruggeleverd aan het net. In veel gevallen wordt deze elektriciteit verrekend met de eigen verbruikskosten, waardoor er bespaard kan worden op de energierekening.
 3. Investeren in hernieuwbare energie: Teruglevering stimuleert investeringen in hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen of windturbines. Het moedigt huishoudens en bedrijven aan om zelf groene energie op te wekken en draagt zo bij aan de groei van duurzame energieproductie.
 4. Onafhankelijkheid: Teruglevering geeft huishoudens en bedrijven meer controle over hun eigen energieverbruik en -productie. Het stelt hen in staat om minder afhankelijk te zijn van traditionele energieleveranciers en zelfvoorzienend te worden.
 5. Milieubewustzijn: Teruglevering van energie vergroot het bewustzijn rondom duurzaamheid en energieverbruik. Het moedigt mensen aan om hun energiegebruik te monitoren en te verminderen, wat leidt tot een meer milieubewuste levensstijl.
 6. Maatschappelijke betrokkenheid: Teruglevering bevordert de betrokkenheid van individuen en gemeenschappen bij de energietransitie. Het creëert een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid voor het verminderen van de CO2-uitstoot en het beschermen van het milieu.

Kortom, teruglevering van energie biedt zowel ecologische als economische voordelen. Het draagt bij aan een duurzame toekomst, stimuleert investeringen in hernieuwbare energie en geeft individuen meer controle over hun energieverbruik en -kosten.

Welke kosten zijn verbonden aan het terugleveren van energie?

Het terugleveren van energie kan verschillende kosten met zich meebrengen, afhankelijk van de specifieke situatie en regelgeving in uw land of regio. Hier zijn enkele belangrijke kostenaspecten om rekening mee te houden:

 1. Investering in opwekkingssysteem: Om energie terug te kunnen leveren, moet u eerst investeren in een opwekkingssysteem zoals zonnepanelen of windturbines. Deze initiële investering kan variëren afhankelijk van de grootte en het type systeem dat u kiest.
 2. Installatiekosten: Naast de kosten voor het aanschaffen van het opwekkingssysteem, kunnen er ook installatiekosten zijn om het systeem correct te plaatsen en aan te sluiten op uw elektriciteitsnet.
 3. Onderhoudskosten: Net als elk ander elektrisch systeem vereist ook een opwekkingssysteem periodiek onderhoud en eventuele reparaties. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van het type systeem en de omvang van het onderhoud dat nodig is.
 4. Netwerkkosten: In sommige gevallen kunnen er netwerkkosten verbonden zijn aan het terugleveren van energie. Dit zijn kosten die worden gerekend door uw energieleverancier voor het gebruik van het elektriciteitsnetwerk om energie terug te leveren.
 5. Metering-kosten: Om de hoeveelheid teruggeleverde energie nauwkeurig te meten, kan het nodig zijn om een slimme meter te installeren of uw bestaande meter te upgraden. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie en het beleid van uw energieleverancier.

Het is belangrijk om te vermelden dat de kosten en vergoedingen voor teruglevering van energie kunnen verschillen per energieleverancier en regio. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw energieleverancier of lokale autoriteiten voor specifieke informatie over de kosten die verbonden zijn aan het terugleveren van energie in uw specifieke situatie.

Welke apparaten kunnen gebruikmaken van teruglevering van energie?

Verschillende apparaten kunnen gebruikmaken van teruglevering van energie, zolang ze aangesloten zijn op het elektriciteitsnet en in staat zijn om elektriciteit te ontvangen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Zonnepanelen: Zonnepanelen zijn een veelvoorkomende manier om zelf elektriciteit op te wekken. Het overschot aan energie dat niet direct wordt verbruikt, kan worden teruggeleverd aan het net.
 2. Windturbines: Windturbines worden vaak gebruikt in grootschalige windmolenparken, maar er zijn ook kleinere windturbines beschikbaar voor huishoudelijk gebruik. De overtollige windenergie kan worden teruggeleverd.
 3. Warmtepompen: Warmtepompen gebruiken elektriciteit om warmte uit de omgeving te halen en te gebruiken voor verwarming of koeling. Ze kunnen profiteren van teruglevering wanneer ze meer energie produceren dan nodig is.
 4. Elektrische voertuigen (EV’s): EV’s worden steeds populairder en kunnen ook gebruikmaken van teruglevering. Bijvoorbeeld, als een elektrische auto is aangesloten op een laadpaal en deze meer elektriciteit produceert dan nodig is om op te laden, kan het overschot aan energie worden teruggeleverd.
 5. Batterijopslagsystemen: Sommige huishoudens en bedrijven hebben batterijopslagsystemen geïnstalleerd om overtollige zelf opgewekte energie op te slaan voor later gebruik. Als de batterij vol is en er nog steeds energie wordt geproduceerd, kan deze worden teruggeleverd.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle apparaten in staat zijn om rechtstreeks gebruik te maken van teruggeleverde energie. Sommige apparaten kunnen alleen werken op het moment dat er elektriciteit wordt geleverd, terwijl andere apparaten kunnen schakelen tussen het gebruik van directe stroom en teruggeleverde energie, afhankelijk van de beschikbaarheid. Het is raadzaam om de specificaties en compatibiliteit van elk apparaat te controleren voordat u besluit om gebruik te maken van teruglevering.

Is er een limiet aan hoeveel energie je kan terug leveren naar het netwerk?

Ja, er is meestal een limiet aan hoeveel energie je kunt terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk. Deze limiet wordt bepaald door de netbeheerder en kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de capaciteit van het lokale elektriciteitsnet.

In veel gevallen wordt er gewerkt met een zogenaamde ‘salderingsregeling’. Dit houdt in dat de energie die je teruglevert wordt verrekend met de energie die je verbruikt. Als je bijvoorbeeld meer elektriciteit produceert dan je verbruikt, wordt het overschot aan energie verrekend met toekomstige verbruikskosten. Dit kan resulteren in een lagere energierekening of zelfs een vergoeding voor de teruggeleverde energie.

Echter, er zijn ook situaties waarin er een maximale capaciteit is voor de teruglevering van energie. Dit kan voorkomen wanneer het lokale elektriciteitsnet niet voldoende capaciteit heeft om alle teruggeleverde energie te verwerken. In dergelijke gevallen kan de netbeheerder beperkingen opleggen aan de hoeveelheid energie die je kunt terugleveren.

Het is belangrijk om contact op te nemen met je netbeheerder of energieleverancier voor specifieke informatie over de mogelijkheden en beperkingen van teruglevering in jouw regio. Zij kunnen je voorzien van gedetailleerde informatie over hoeveel energie je kunt terugleveren en welke regels en voorschriften van toepassing zijn.